Μέλη ΔΕΠ

Η βασική ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Νευρομυϊκής και Καρδιοαγγειακής Μελέτης της Κίνησης απαρτίζεται από τέσσερα (4) μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Τα μέλη της ερευνητικής ομάδας διαθέτουν σημαντική ακαδημαϊκή και ερευνητική δραστηριότητα στα ευρύτερα γνωστικά πεδία που συνδέονται με τους τομείς δραστηριότητας του Εργαστηρίου.

  1. Παπαθανασίου Γεώργιος, PT, MSc, PhD, Καθηγητής Α΄Βαθμίδας
  2. Μπακαλίδου Δάφνη, PT, MSc, PhD, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  3. Παπαδοπούλου Μαριάννα, MD, PhD, Επίκουρος Καθηγήτρια