Επικοινωνία

Γραμματειακή Υποστήριξη: 

Στάση Σοφία,  MSc, PhD,  Ακαδημαϊκή Υπότροφος

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Email: lanecasm@uniwa.gr , soniastasi1@gmail.com

Τηλέφωνα: 210 5385228, 210 5387485

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας
Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Ερευνητικό Εργαστήριο Νευρομυϊκής και Καρδιοαγγειακής Μελέτης της Κίνησης 
12243 Αιγάλεω