Διευθυντής

Διευθυντής του Εργαστηρίου Νευρομυικής και Καρδιοαγγειακής Μελέτης της Κίνησης, μετά από εκλογή (ΦΕΚ 73/15-2-2019), είναι ο κ. Γεώργιος Παπαθανασίου, Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας.