Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι

  1.  Στάση Σοφία, PT,  MSc, PhD , Ακαδημαϊκή Υπότροφος 
  2. Μήτσιου Γεώργιος PT, MSc, Ακαδημαϊκός Υπότροφος ,Υποψήφιος Διδάκτωρ Δημοκριτείο Πανεπιστήμιο Θράκης