Διδακτορικές Διατριβές

  • “Συγκριτική μελέτη διαφορετικών πρωτοκόλλων αερόβιας και αναερόβιας άσκησης στην γνωστική λειτουργία και λειτουργικότητα ασθενών με ήπια μορφή άνοιας.” 

          Υποψήφιος Διδάκτωρ:  Β. Παπατσίμπας

          Επιβλέπων: Δρ Δάφνη Μπακαλίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια