ΦΕΚ Ίδρυσης Εργαστηρίου

Το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ιδρύθηκε στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας, της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής, με βάση το ΦΕΚ 4945/6-11-2018, και με σκοπό τη διεξαγωγή έρευνας στα πεδία της Νευρομυικής και Καρδιοαγγειακής υποστήριξης της Κίνησης.

document-1