Αναγκαιότητα Ίδρυσης – Σκοπός Εργαστηρίου

Τα καρδιοαγγειακά προβλήματα, οι κινητικές δυσλειτουργίες και η κινητική αναπηρία αποτελούν σημαντικά ατομικά, οικογενειακά και κοινωνικά προβλήματα με σημαντικές επιπτώσεις τόσο στο επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον των ασθενών, αλλά και στην οικονομία της χώρας. Η οργάνωση της αποκατάστασης της κινητικής αναπηρίας και των καρδιοαγγειακών παθήσεων προσβλέπει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πασχόντων, με απώτερο στόχο την κοινωνική τους επανένταξη και τη μεγιστοποίηση του προσωπικού, οικογενειακού αλλά και κοινωνικού οφέλους. Η επιστημονική κοινότητα οφείλει να μελετήσει τους παράγοντες που σχετίζονται με την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των αναφερόμενων προβλημάτων σε άτομα πάσχοντα από διάφορα νοσήματα. Η άσκηση και ευρύτερα η κίνηση αποτελούν θεμέλιο λίθο για το σχεδιασμό της πρόληψης και της αποκατάστασης τόσο των καρδιοαγγειακών παθήσεων όσο και της κινητικής αναπηρίας.

Το Εργαστήριο Νευρομυϊκής και Καρδιοαγγειακής Μελέτης της Κίνησης έχει ως σκοπό του τη διεξαγωγή έρευνας στα πεδία της νευρομυϊκής και καρδιοαγγειακής υποστήριξης της κίνησης με εφαρμογές στην πρόληψη και στη φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση νευρομυϊκών και καρδιοαγγειακών παθήσεων και δυσλειτουργιών. Παράλληλα, το Εργαστήριο θα στηρίξει ευαίσθητες ομάδες πληθυσμών και θα συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση των σημαντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με κινητική αναπηρία.