Τομείς Δραστηριότητας

 

Το Εργαστήριο Νευρομυϊκής και Καρδιοαγγειακής Μελέτης της Κίνησης θα δραστηριοποιείται και θα παράσχει υπηρεσίες στους ακόλουθους τομείς:

 • Προπτυχιακή εκπαίδευση: εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τεχνικές μελέτης του περιφερικού νευρικού συστήματος (Ηλεκτρονευρογράφημα, Ηλεκτρομυογράφημα).
 • Προπτυχιακή εκπαίδευση: εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τεχνικές μελέτης ισορροπίας-βάδισης.
 • Προπτυχιακή εκπαίδευση: εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τεχνικές αξιολόγησης της καρδιοαναπνευστικής αντοχής και καρδιοαγγειακής λειτουργικής ικανότητας.
 • Προπτυχιακή εκπαίδευση: εκπόνηση πτυχιακών εργασιών με ερευνητικό χαρακτήρα.
 • Μεταπτυχιακή εκπαίδευση: ερευνητικά πρωτόκολλα διερεύνησης οργάνωσης της κίνησης και μελέτης παθοφυσιολογίας σε διάφορες νοσολογικές οντότητες, οργάνωση σεμιναρίων για επαγγελματίες υγείας συναφούς αντικειμένου (Φυσικοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Ιατροί – Νευρολόγοι).
 • Μεταπτυχιακή εκπαίδευση: πιστοποιημένη εκπαίδευση στις τεχνικές μελέτης του περιφερικού νευρικού συστήματος και στις τεχνικές αξιολόγησης της καρδιοαγγειακής λειτουργικής ικανότητας.
 • Μεταπτυχιακή εκπαίδευση: πιστοποιημένη εκπαίδευση στην οργάνωση και τον σχεδιασμό προγραμμάτων αποκατάστασης.
 • Συνεχιζόμενη εκπαίδευση: Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και εργαστηρίων (workshops). Επιστημονικές εκδόσεις.
 • Συνεχιζόμενη εκπαίδευση: Εκπαίδευση επαγγελματιών που ασχολούνται με τη θεραπεία και αποκατάσταση ασθενών με νευρολογικές, καρδιοαγγειακές και μυοσκελετικές παθήσεις ή κακώσεις
 • Παροχή υπηρεσιών υγείας στο γενικό πληθυσμό: Ηλεκτρομυογράφημα, τεχνικές νευρικής αγωγιμότητας, αξιολόγηση καρδιοαγγειακής ικανότητας, αξιολόγηση ισορροπίας-βάδισης, αξιολόγηση χρόνιας κόπωσης, με κριτήριο την ένταξη σε πρωτόκολλα μελέτης ή αποκατάστασης, σε συνεργασία με πανεπιστημιακές κλινικές και κέντρα αποκατάστασης ή κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες (άνεργοι, πρόσφυγες).
 • Μελέτη, σχεδιασμός και εφαρμογή μεθόδων και πρακτικών στη διαχείριση ερευνητικών και αναπτυξιακών δράσεων (Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδότησης, όπως Erasmus+, Horizon, κλπ).
 • Διασύνδεση με άλλα ερευνητικά εργαστήρια, κοινωνικές ομάδες και τοπικές κοινωνίες που έχουν ίδιους ή παρεμφερείς στόχους στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.